Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland

Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland is een coöperatie van vrijgevestigde GZ-psychologen (voornamelijk GZ-psychologen, Eerstelijnspsychologen, en enkele Psychotherapeuten) in de regio Haarlemmermeer / Kennemerland. Wij willen vanuit onze praktijken kwalitatief goede vrijgevestigde psychologische zorg bieden, en zien meerwaarde in samenwerking met elkaar en met andere zorgprofessionals in de regio.

Wij willen met onze website het aanbod van onze vrijgevestigde psychologische hulpverlening voor u inzichtelijk maken.

Vrijgevestigde Zorg

Als u kiest voor een vrijgevestigde GZ-psycholoog / Eerstelijnspsycholoog betekent dit dat de zorg op persoonlijke wijze, vaak dichtbij huis, wordt aangeboden. Uw intaker zal in veel gevallen ook uw behandelaar zijn. Op deze website kunt u zelf via "Vind een Therapeut" kijken wiens profiel en werkwijze u aanspreekt. Op de website van de betreffende behandelaar vindt u ook informatie over diens specifieke kennisgebieden, werkwijze en wachttijden.

Over het algemeen wordt uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, behalve het eigen risico. Kijkt u voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden op de website van de betreffende therapeut. Aanmelden voor behandeling kan niet via deze website/Psyzorg HK zelf. In de Generalistische Basis GGZ wordt over het algemeen kortdurend samen met u aan uw klachten en problemen gewerkt.

Vind een therapeut

Organisatie

Floris Stoffer, voorzitter
Simone van der Poel, penningmeester
Rens Boeijen, secretaris en vice voorzitter

KvK 55574254
Zijlweg 146 1e verdieping
2015BH Haarlem

Aangesloten Psychologen

De behandelaren die bij Psyzorg HK zijn aangesloten zijn allen erkend als GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog, Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog. Zij zijn aangesloten bij beroepsverenigingen NIP en/of LVVP. Dit betekent dat wij kiezen voor kwaliteit van zorg en professionaliteit in ons handelen. Wij doen aan regelmatige bijscholing, de praktijken worden gevisiteerd en wij vallen onder de klachtenregeling van de bovengenoemde verenigingen.

Wij willen met onze website het aanbod van onze vrijgevestigde psychologische hulpverlening voor u inzichtelijk maken.

Samenwerking

Psyzorg HK werkt samen met verschillende andere (vrijgevestigde) vormen van zorg:

Naast de samenwerking met andere beroepsgroepen werken we ook samen met elkaar. Als SGGZ / Psychotherapie nodig is, helpen we u zo mogelijk om u door te verwijzen binnen ons netwerk.