Vrijgevestigde zorg

Wij staan voor kwalitatief goede vrijgevestigde zorg met een persoonlijke noot bij u in de buurt. U kunt bij de psychologen van Psyzorg terecht voor problemen waar u zelf niet meer uitkomt. Bij ons kunt u terecht voor lichte tot matige problematiek, ook wel generalistische basis GGZ genoemd. Een aantal van onze psychologen verzorgen tevens behandeling bij matige tot intensieve klachten, ook wel specialistische GGZ genoemd.

Psychologen

Aanmelden en een kijkje nemen op de websites van verschillende aangesloten psychologen? Zoeken naar een psycholoog in de buurt?

Aangesloten psychologen

Verwijzing en aanmelding

De verwijzing verloopt via uw huisarts. Voor kortdurende behandeling zal deze u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Voor intensieve of specialistische behandeling zal u verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ. Voor beide vormen van zorg kunt u terecht bij de psychologen en psychotherapeuten van PsyZorg.

In veel huisartspraktijken biedt een praktijkondersteuner GGZ hulp aan cliënten met psychische klachten en zorgt desgewenst voor een goede doorverwijzing. Een verwijzing van uw huisarts is nodig voor vergoeding van uw verzekeraar.

Over Psyzorg

De verwijzing verloopt via uw huisarts. Voor kortdurende behandeling zal deze u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Voor intensieve of specialistische behandeling zal u verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ.

Meer over ons

Niet tevreden?

Het spijt ons dat te horen. Bespreekt u dit in eerste instantie met uw behandelaar. De contactgegevens van uw psycholoog vindt u hier. Uw psycholoog kan u desgewenst doorverwijzen naar de organisatie waar hij of zij voor de klachtenregeling is aangesloten.