Vergaderdata 2018

ALV (voor alle leden)

In 2018 is de volgende ALV gepland:
  • Woensdag 31 oktober 2018, 18.30 - 21.30 uur met borrel

Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Bestuursvergaderingen (voor bestuursleden en coördinatoren werkgroep)

In 2018 zijn de volgende bestuursvergaderingen gepland:
  • Woendsag 19 september 2018, 18.30 - 20.00 uur, Zijlweg 146 te Haarlem
  • Woensdag 2018 18.30 - 20.00 uur