Bestuur en coördinatoren

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland bestaat uit:

Coördinatoren

Per thema zijn er leden die als coördinatoren optreden:

Gegevens

De Coöperatieve Vereniging PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland U.A. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55574254.
Het correspondentieadres van de coöperatie luidt: Zijlweg 146, 2015 BH Haarlem.
De coöperatie heeft een bankrekening bij de ING-bank, rekeningnummer NL74 INGB 0006 3678 05.