Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de behandeling of de zorgverlener? Een klacht is een serieuze aangelegenheid waarvoor al onze leden aangesloten zijn bij hun beroepsverenigingen.

Voor uw klacht over een eerstelijnspsycholoog, verwijzen wij u naar de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Informatie over het indienen van een klacht vindt u op de volgende pagina:
https://www.lvvp.info/vind-informatie/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Ook kunt u voor uw klacht terecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Informatie over het indienen van een klacht vindt u op de volgende pagina:
http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html